Xây dựng bệnh viện - xây dựng phòng khám tại Vĩnh Phúc