Dự án xây dựng bệnh viện-phòng khám đa khoa Bắc Ninh